Citerade urklipp – Alingsås Tidning 1911-1929

HISTORIK

Musikkåren Kamraterna
Citerade urklipp ur Alingsås Tidning.

Sammanställda av Göran Lundin

För 50 år sedan.

Ur denna tidning i juni 1911

Jonas Alströmerminnet – kärvordet för alla dem som bygga och bo i Alingsås – har i dag
högtidlighållits i anledning af att 150 år förflutit sedan den store patriotens frånfälle.
Redan tidigt på morgonen var staden iförd sin fullständigaste flaggskrud, röjande hur allmänt deltog i hyllningen.
Den egentliga festligheten började vid halv-12 tiden på dagen, då de många festklädda
ungdomarna från stadens alla skolor samlades å Samskolans plan, hvarifrån de med
Musikkåren Kamraterna i spetsen i ett långt tåg öfver vilket ett hundratals blågula vimplar,
lekande för lätt bris, fladdrade, togo vägen fram till Stora Torget. Här bildade den unga skaran
ring kring Alströmersmonumentet och omedelbart härefter, sedan magistrat och
stadsfullmäktige in corpore samlats inom kretsen, uppstämde Musikkåren ”Du gamla Du fria”
hvarefter Sångarförbundet sjöng ”Sverige är mitt allt på jorden!”.

Borgmästare E. Zimdahl framträdde därefter och nedlade å stadens vägnar och i närvaro af
den Alströmerska ättens huvudman, Jonas Alströmer på Östad, en lagerkarans å monumentets sockel.

*****

Ur denna tidning i maj 1915

Kristi Himmelfärdsdag kl. 7 fm. utför Musikkåren Kamraterna i likhet med förutvarande åren
musik från Stadskyrkotornet enligt följande program: Vår Gud är oss en väldig borg,
Hosianna, O, hur härligt majsol ler, Andante, Stridsbön, Till härlighetens land.

I händelse av gynnsamt väder kommer även att utföras några musiknummer från Nolhaga berg.

*****

Alingsås Tidning onsdagen 1:a maj 1929

1:a maj ”blåstes” in i morse av Kamraterna, som äro värda ett erkännande för att
de trotsade den fotsdjupa snömodden på gatorna och gingo ut och väckte
alingsåsarna med musik. Därigenom följde de en gammal god tradition.

*****

Alingsås Tidning 5 juni 1929

1:a majdemonstrationen i Alingsås kommer på grund av den otjänliga väderleken att
inhiberas. I stället hålles ett möte i Enighet kl. 3.30 em. Talare blir lektor Edgar Sjöblad, Göteborg.