Youtube

PÅSKPARADEN 2014
Musikanter ur Musikkåren Kamraterna och Missionskyrkans Musikkår, med påskharen Päggy och Alingsås Drill & Dans i täten,
marscherar på Kungsgatan, till ”Lägerliv” av Helge Damberg.

Filmproducent: Ralph Lundell


 Musikkåren Kamraterna, konsert på Pier7, i Warnemünde, 6 okt. 2013.
Musik: "Mamma Mia", potpurri på ABBA-melodier
Dirigent: Lars-Olof "Sluggo" Eriksson
Filmproducent: Ralph Lundell


 

Gökotta och potatissättning Dammsjöås 10 maj 2015 .
Musikcorpset framför: ”Till Fronten” , marsch, komp. av Sam Rydberg.
Filmproducent: Ralph Lundell


Gökotta och potatissättning på Dammsjöås 10 maj 2015.
Musikcorpset framför:
 ”En afton vid Mjörn” Komp. Karl Severin.
Filmproducent: Ralph Lundell


Gökotta och potatissättning på Dammsjöås 10 maj 2015.
Musikcorpset framför: ”Who´s Sorry Now”?.  Komp. Bert Kalmar, Hary Ruby & Ted Snyder
Filmproducent: Ralph Lundell


 1:a maj 2015, kl. 07.00, revelj och marsch i Alingsås centrum.  
Tradition som Musikkåren Kamraterna genomfört sedan kåren började sin verksamhet 1903, då under namnet ”Sextetten Pojkarne”.
Musik: General Cederschiöld (KA5)  komp. Per Grundström och Reginamarsch (Flottans defileringsmaesch) komp. Ernst Urbach
Filmproducent: Bert-Åke Larsson


Musikkåren Kamraterna presenterar ”The American Songbook”.
Konsert i Palladium, Alingsås 2006-02-04.
”Seventy-Six Trombones”  

ur musikalen ”The Music Man”
Komp.: Meredith Willson.  Arr.: Philip J. Lang
Filmproducent: Roland Karlsson


Musikkåren Kanraterna presenterar ”The American Songbook”.
Konsert i Palladium Alingsås 2006-02-02.
”Sandpaper Ballet”  

Komp. Leroy Anderson
Solister sandpapper: Karl-Gustaf Åstrand och Carl-Gustav Gisleskog
Filmproducent: Roland Karlsson


Musikkåren Kamraterna presenterar ”The American Songbook”.
Konsert i Palladium, Alingsås 2006-02-04
”A Trumpeters Lullaby”

Komp: Leroy Anderson.  Arr: Philip J. Lang
Trumpetsolist: Britta Åström
Filmproducent: Roland Marlsson


Musikkåren Kamraterna presenterar ”The American Songbook”
Konsert i Palladium, Alingsås 2001-02-04
”This Nearly Was Mine”

Komp. Rodgers & Hammerstein.  Arr: L. Hay*
Trombonsolist: Bengt Andersson
Filmproducent:  Roland Karlsson