Spelprogram

AKTUELLT SPELPROGRAM 2019

Våra arrangemang sker i samarbete med

 

 

 

Gökotta Dammsjöås
Söndag 5 maj 2019
Kl.09.00

MK Kamraternas OKTETTEN
underhåller.
Medtag egen kaffekorg för fika.
Vi repeterar tisdagar kl.19.00
i Bälinge Församlingshem.
Välkommen att spela med oss!