Brev från Stadsfogde Gustaf Nilsson

Förtydligande av ovanstående brev.

Musikföreningen Kamraterna
Alingsås

Djupt gripen av den vackra helsning varmed
Ni i dag överraskat mig, får jag härmed framföra
Min hjertligaste tacksamhet för hyllningen.
Samtidigt beder jag få utbringa min varmaste välönskning
till Föreningen och dess fortsatta samhällsupphöjande verksamhet.

Då Eder förening Kamraterna för trettiofem
år sedan bildades, utgjorde den en fortsättning
av Alingsås Skarpskyttekår´s musikkapell, som
då avslutade sin 40-åriga tillvaro.
Det är sålunda nu i en oavbruten följd av
sjuttiofem år, som denna vackra musik verka
tjusande på samhällets innevånare, ej minst
vid firandet av Valborgsmessan och såsom förstamajrevälj.
För egen del har jag sedan
sextio år tillbaka haft glädjen deltaga uti
firande av vårens ankomst i ljudet av
Musikkapellets upplivande toner.
Måtte Alingsås ideélla liv alltid hava framgång.

Alingsås den 1 Maj 1938
Gust. Nilsson