Alingsås Tidning Mån 10 dec 1945

Skyltsöndagen i Alingsås.

Tomteparaden drog rekordpublik.

Det var en god idé av Alingsås Köpmannaförening att anordna en tomteparad på första
skyltsöndagen. Det blev ett dragplåster, vars effekt knappt arrangören själv kunnat drömma om!
Sällan har man nämligen skådat så mycket folk på Alingsåsgator som på söndagskvällen
mellan kl. 6 och 7. På Kungsgatan rådde tidvis sådan trängsel, att det var svårt att komma fram.
Alingsåsarna hade med barn och blomma gått man ur huse och även befolkningen i de
omkringliggande socknarna hade passat på tillfället att få försmak av julen.

På slaget kl. 6 spelade ”tomtarna” upp vid den nytända granen på Stora Torget. Det var
”Kamraterna” – pålitliga som alltid – som nu hade fått skruda sig i präktiga tomteskägg.
Sedan det första musikstycket förklingat blev det marsch genom Norra Strömgatan,
Lendahlsgatan och Kungsgatan, vilka kantades av täta led åskådare. Vid återkomsten till Stora
Torget spelades en del julmelodier och det yngsta Alingsås dansade ringlekar runt granen.
Det var en ovanligt trevlig inledning till julveckorna och arrangemanget bör givetvis bli tradition.
Den snåla, kalla vinden förmådde inte dämpa den allmänna glädjen.

När musikanterna och deras drabanter, fackelbärarna, senare rymde fältet, var det
julskyltningarna som tilldrog sig folkmassornas intresse. Kungsgatan och Norra Strömgatans
gatudekorationer strålade i full belysning. Man kunde konstatera, att Alingsåsaffärernas
skyltningar blir bättre år från år. I många fönster firade fantasi och god smak
verkliga triumfer. Man fick inget intryck av att vissa branscher har att kämpa med varubrist.
Livsmedelsaffärerna år i år i privilegierad ställning och det märktes också på skyltningarna.
Hela kaffesäckar hade vräkts ut i fönstren och det fanns massor av apelsiner, nötter o.s.v.

Arbetet är det största av alla nöjen. Men den som arbetar sju dagar i veckan år efter år,
är dåraktig och värd att beklaga, icke att beundra.