Valborgsmässoafton 1929

Valborgsmässoafton 1929

Musikkåren Kamraternas dåvarande ordförande, Ludvig Andersson,
minns denna Valborgsmässoafton som här relateras.

1929 – då föll Valborgsmässoafton så mycket snö, att vårhälsningen
på Stora Torget, liksom 1:a majdemonstrationenoch Folkets Parks
öppnande inställdes

1:a maj på morgonen ställde vi i alla fall upp som vi brukar på Stora
Torget, vid den tiden kl. 06.00 på morgonen, och sedan det blåsts
revelj – marscherade vi i snöslasket Kungsgatan upp till ”Bälinge
Torg”, d.v.s. korsningen med Nygatan och gick denna ner till
Plangatan, där vi utförde några extranummer utanför dåvarande
stadsfiskal Gustaf Nilssons bostad Plangatan.

Han var den ende som syntes till denna morgon och han var mycket
intresserad och positivt inställd till vår musikkår. Efter denna lilla
uppvaktning för Gustaf Nilsson marscherade vi vidare till Lilla Torget
och spelade även några stycken där.

Ja det var nog det sämsta Valborg- och första majväder som jag
upplevt under alla dessa år.

Säkert är att detta väderinslag erinrade sig de flesta alingsåsare i många år.