Citerade urklipp För 50 år sedan

HISTORIK

Musikkåren Kamraterna
Citerade urklipp från Alingsås Tidning.
Sammanställda av Göran Lundin

För 50 år sedan.

Ur denna tidning 1 mars 1910:
Annons
Teater

På mångas begäran ges åter den så
mycket omtyckta Enaktspjäsen A.B.C.

nu om fredag den 18 dennes
kl. 9 em. i N.G.T.O.s festsal.
Efter spelets slut ”Boston”.
Musik af Kamraterna.
Kaffe och läskedrycker serveras.
Entré 50 öre.
Till talrik publik inbjuda Arrangörerna.

******

Ur denna tidning i maj 1910
Musik från stadskyrkotornet utfördes i går på morgonen
och därmed fullföljdes en gammal god sed, som har sin
upprinnelse från 1860-talet, då Alingsås Frivilliga
Skarpskyttekår tog för vana att Kristi Himmelfärdsdag
på morgonen bjuda samhället koralmusik från denna
upphöjda plats. I år var det Musikkåren Kamraterna
som uppbar traditionen. På Nolhaga berg som åter blivit
en gärna uppsökt promenadplats, utfördes under
morgonens förlopp musik och dit samlades af denna
anledning stora Människoskaror.

******

Ur denna tidning i maj 1910

Valborgsmässoafton sjöng, som vi förut bebådat, Alingsås Sångarförbund å Stora Torget. Som vanligt hade stora människoskaror infunnit sig för att bereda sig nöjet att lyssna till sångarnas hyllning af våren, och med lifliga applåder hyllades både sångare och vår.
Aftonen var dock kylig och den riktiga vårstämningen lyckades man ej skapa.

*****