Alingsås Tidning mån 30 aug 1948

Musikkåren Kamraterna är
45 år, ger jubileumskonsert.

En ”musikens dag” i Alingsås på söndag.

Det finns inte många sammanslutningar i Alingsås som gått in i det allmänna
medvetandet som Musikkåren Kamraterna. Höst, vår, sommar och vinter vid
såväl högtidliga tillfällen som muntra fester gör den sig påmind, stadens
medborgare till glädje och uppbyggelse. Och denna fru Musicas populära trupp
kan nu blicka tillbaka på en 45-årig verksamhet.

Kåren består för närvarande av 20 man, och dess ledare har under de senaste 5
åren varit musiksergeant S.A.Gustafson, Göteborg, vilken med stort intresse och
energi drivit kåren framåt.

Musikkårens styrelse består för närvarande av hrr. Ludvig Andersson,
ordförande och kassör, Oscar Dahl, sekreterare, Henrik Andersson, intendent,
Ivan Lind och K-G Nilsson. Av dem som voro med vid starten 1903 finns
alltså ännu en aktiv medlem, nämligen kårens ordförande, fabrikschefen Ludvig
Andersson.

Den ekonomiska frågan är ju alltid ett svårt problem, för föreningar och ej minst
för musikföreningar. Kåren har lyckats klara den saken tack vare stor uppoffring
från medlemmarnas sida samt välvilja från myndigheternas i form av anslag.

Bland kårens tidigare stödjare funnos stadsfogde G. Nilsson och rådman Alb.
Michelsen, och under tidigare skede fick kåren även anslag från Sparbanken.

Kamraterna håller en jubileumskonsert i Plantaget på söndag kl.16 och i övrigt
kommer dagen att gå i musikens tecken. Kåren spelar sålunda under middagen
vid såväl lasarettet som på Stora Torget kl. 15. Kl 15.15 sker marsch genom
staden till Plantaget, där som sagt jubileumskonserten äger rum. I händelse av regn,
hålles konserten i Palladium, samma tid.