Alingsås Tidning mån 14 nov 1938

MusikkårenKamraterna          
Jubilerar.

Kan se tillbaka på en 35-årig tillvaro.
Jubileumskonsert på torsdag.

1903 1939

Det finns väl näppeligen någon sammanslutning här i staden, vilken så gått in i det allmänna medvetandet som Musikkåren Kamraterna. Höst och vår, sommar och vinter, vid såväl högtidliga tillfällen som muntra fester – städse gör den sig påmind med sina toner, stadens medborgare till glädje och uppbyggelse. Och denna fru Musicas populära trupp fyllde förra månaden 35 år.

I slutet av oktober 1903 bildades nämligen – på initiativ av hrr. Olof Karlborg och Ludvig Andersson – en sextett, som fick namnet ”Sextetten Pojkarne”, och det är från denna som ”Kamraterna” senare skulle utveckla sig. Genom vänligt tillmötesgående från dåvarande Godtemplarnas musikkår, med lån av en del gamla instrument, kunde övningarna börja omedelbart efter starten. Som ledare lyckades ”Pojkarne” erhålla nuvarande f.d. stadskamrer Albin Olsson. Övningslokalen var förlagd till ”Arbetarna Rings” kontor vid Torggatan, nuvarande Frälsningsarméns fastighet.

Då ynglingarna, vilka de flesta voro i åldern 16-19 år och icke hade några särskilda inkomster, givetvis behövde pengar för verksamhetens bedrivande, igångsattes en insamling, som rönte mycken förståelse av allmänheten och inbringade inte så litet. Efter några år beslöt man anskaffa nya instrument, som inköptes från Göteborg till ett pris av 600 kronor. Större delen av denna summa lånade man, varför man sedan i första hand fick inrikta sig på att betala skulden, vilket lyckades ganska snart, enär ”Pojkarne” voro mycket anlitade samt genom egna fester ”tog in” en hel del.

År 1907 beslöt man att utöka sextetten till 10 man och samtidigt ändrades namnet till ”Kamraterna”. Ledare blev nu musikstyckjunkare F.O.Qvistgård, Göteborg, som reste hit till staden två gånger i veckan och bedrev övningarna med stor energi och lyckades uppnå ett gott resultat. Dessa övningar förorsakade stora uppoffringar beträffande såväl pengar som tid, men samtliga medlemmar gjorde sitt bästa till musikkårens förbättrande. Qvistgård avgick efter 6 år. 1910 beslöt man åter inköpa nya instrument, denna gång från firma Ahlberg & Ohlsson i Stockholm. Priset för dessa var 1.100 kronor, och även nu gällde det att skaffa pengar, vilket lyckades genom ett banklån, vilket avbetalades med inkomster av fester å det vackra Lövekulle. Efter ytterligare några års intensiv verksamhet utökades musikkåren med tre klarinetter och en flöjt, vilka inköptes från Österrike.

”Kamraterna” består f.n. av 17 man. Som ledare fungerar herr Knut Skoglund och ordförande och kassör är sedan många år tillbaka verkmästare Ludvig Andersson. Som kårens sekreterare fungerar hr. Oscar Dahl och intendent hr. Henrik Andersson.

Musikkåren har under sin 35-åriga verksamhet inom samhället medverkat vid otaliga fester och tillställningar. Dessutom har den följt de gamla vackra traditionerna – från gamla Skarpskyttemusikkårens dagar, vilken började på 1860-talet – med musik 1 maj på morgonen, samt Kristi Himmelfärdsdag från kyrktornet och Nolhaga Berg. Dessutom har även under de senaste 20 åren musikkåren medverkat vid Valborgsmässoafton samt även vid julgrans-släckningen. Musikkåren brukar även en gång om året hålla en konsert för patienterna å Bolltorps sanatorium. Slutligen må nämnas att den för stadens räkning under en lång följd av år sommartid hållit friluftskonserter i Plantaget, vilka alltid livligt uppskattats av allmänheten.

Av Sparbanken i Alingsås har musikkåren under senare åren erhållit anslag, som varit till stor hjälp i verksamheten.

Av dem som voro med vid starten 1903, finnes ännu två aktiva medlemmar kvar i kåren, nämligen verkmästare Ludvig Andersson och kakelugnsfabrikör Nils Bergström.

Tyvärr synes det vara rätt svårt att få nyrekryteringar för att kunna komplettera kåren, när så erfordras. Intresset inom det uppväxande släktet för musik är ej nämnärt stort. Kåren har för närvarande lyckats intressera några stycken som emellertid hålla på med sin första utbildning, men flera nya intresserade elever emottages.

Musikkårens Jubileumskonsert äger rum på torsdag å Palladium kl. 8 em.

Programmet är följande:

Grand Marcia Militär E.Beretta
Uvertyr till operetten Lätta Kavalleriet E. Suppé
Två ungerska danser Brahms
>Potpurri ur op. Lohengrin Wagner
An der schönen blauen Donau J. Strauss
Negerns dröm, Fantasi Myddleton
Landkjending E.Grieg
Musikkåren Kamraternas Jubileumsmarsch H. Damberg

Det bör givetvis bli fullsatt hus på Palladium.
Säkrast att i tid förse sig med biljetter.