Alingsås Tidning 5 sept 1943

Alingsås Tidning 5 september 1943

Kamraternas Jubileumskonsert

40 år

Musikkåren Kamraternas Jubileumskonsert hade samlat en talrik åhörareskara – c:a 2000 personer – som i det vackra sensommarvädret avlyssnade programmets alla nummer.

Kåren dirigerades som vanlift av musiksergeant G. Jönsson från Göteborg och det märktes grannligen att det energiska arbetat han nedlagt burit rik frukt. H. Jönsson är en temperamentsfull herre med gott handlag för dirigering. Hans friska och medryckande tempo förfelade sällan sin verkan, om der är vanskligt för en och annan musikant att iblandhänga med överallt. Som helhet betraktad var konserten ett lyckat prov på vad kåren kan åstadkomma, när den befinner sig i toppform. Under pausen mellan programmets båda avdelningar framträdde kårens ordförande, verkmästare Ludvig Andersson och gav i ett anförande en återblick på det gångna fyrtio årets verksamhet. Hans tal inrymde även ett erkännande till de myndigheter och enskilda som understött verksamhetan samt utmynnade i ett tack till såväl förutvarande och nuvarande medlemmar av kåren.

Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, hrr. Enander och Lindahl tolkade stadens tack till musikkåren gör dess berömvärda insats i stadens musikliv samt överlämnade blommor till musikkårens ordförande. Sedan nationalsången sjungits av den församlade åhörarskaran, vidtog programmets andra avdelning och åhörarnas livliga applåder gällde säkerligen icke endast vad som bjöds på denna jubileumskonsert, utan utgjorde även ett tack för hela den gagnande verksamhat, som Musikkåren Kamraterna utfört till glädje och båtnad för stadens innebyggare.

R-n

Under söndagens lopp höll ”Kamraterna” även konsert på Stora Torget – före marschen till jubileumskonserten – samt för patienterna på Alingsås lasarett och vid Bolltorps sanatorium. Tacksamheten för de uppfriskande besöken å sjukvårdsinrättningarna var givetvis stor.
På aftonen samlades musikkåren med damer till en jubileumsfest å Pensionat Regina, varvid bjöds på ett omväxlande program med bl.a. tal, musik och sång.