Innehållsförteckning – Kamraterna 115år

Vi vill bevara och visa upp det som finns om vår 110-åriga historia
Materialet sammanställt av Göran Lundin under Hösten 2013 och Våren 2014

01. Mötesprotokoll 1907
02. Mötesprotokoll 1908
03. Citerade urklipp – Alingsås Tidning 1910
04. Citerade urklipp – Alingsås Tidning 1911-1929
05. Valborgsmässoafton 1929
06. Brev från Stadsfogde Gustaf Nilsson – 1 maj 1938
07. Musikkåren Kamraterna Jubilerar – 14 november 1938
08. Musikkåren kamraterna hjärtligt hyllad – 18 november 1938
09. Kamraternas 40års Jubileumskonsert – 5 september 1943
10. Tal till publiken vid Musikkåren Kamraternas 40-årsjubileum
11. Alingsås redo för julmarknad – 7 december 1945
12. Skyltsöndag i Alingsås – 10 december 1945
13. Ny tid – 28 augusti 1948
14. Musikkåren Kamraterna är 45 år, ger jubileumskonsert – 30 augusti 1948
15. Historik nedtecknad inför Musikkåren Kamraternas 60-årsjubileum 1963
16. Historiska noteringar hämtade ur ”Protokollbok ” 1941 – 1968
17. Minnesanteckningar Nedtecknade 1970 av Ludvig Andersson 81år
18. Kuriosa sammanställd 1983 av Gösta Jonsson, Alingsås Tidning
19. Manus till artikel i Alingsås tidningen 1983

Denna Innehållsförteckningen växer och ändras allteftersom material blir klart.