Ordförande

Kårens nuvarande ordförande
Hans Börjesson 2019
Tidigare ordförande
Agneta Lundell 2015-2019
Birgitta Krook 2013-2015
Göran Lundin 2007 –2013                         
Tommy Stålheim 1991 – 2007                       
Bengt Källgren 1987 – 1991                     
Gunnar Jansson 1973 – 1987                      
Oskar Dahl 1967 – 1973                       
Ludvig Andersson 1933 – 1967                      
Olof Karlborg 1903 – 1933