Dirigenter

Utan dirigent kanske en orkester med viss svårighet kan klara en konsert, men under repetioner är denne oumbärlig. Vi har under åren haft förmånen av en rad duktiga dirigenter. Vår nuvarande dirigent “Sluggo” hade, då han 1998 började som dirigent i Musikkåren Kamraterna, förutsatt sig att ge oss ett par år. Han tycks trivas med oss, liksom vi med honom, en egenskap som vi alla uppskattar och är tacksamma för Dessutom har vi väldigt trevligt tillsammans och gör skäl för namnet ”Kamraterna”, då vi leds med bravur.

Lars-Olof Eriksson                   Anten/Alingsås 1998 –

Vår nuvarande dirigent Lars-Olof “Sluggo” Eriksson

Egon Svantesson         Alingsås 1987 –1997             
Olof Jönbrink                  Lerum 1985 –1986
Ingemar Sambrant          Borås 1984 –1985              
Egon Svantesson         Alingsås 1979 –1984                 
Bengt Nilsson               Alingsås 1974 –1978                 
Sven-Arne Gustafson     A2 Göteborg    1965–1973                   
Åke Aronsson              Alingsås 1963 –1964
Sven-Arne Gustafson A2 Göteborg 1944 – 1963
G. Jönsson                   Göteborg 1942 –1943                 
Karl Severin               Göteborg 1940 –1941
Knut Skoglund             Alingsås 1936 –1939                  
Ottmar Nilsson             Alingsås 1931 –1935                
Uppgift saknas!
F.O. Qvistgård             Göteborg 1907 – 1913                  
Albin Olsson        Stadssekreterare Alingsås 1903 –1907